Kuroko2のソース読み その1

kuroko2-0.4.1/lib/以下は下記の構成になっている。

% ls kuroko2-0.4.1/lib
autoload  kuroko2  kuroko2.rb tasks

メイン処理は autoload 以下に入っているようだ。


lib/autoload/kuroko2/workflow/node.rb には、kuroko2 scriptで使用できるコマンドの定義があった。

module Kuroko2
 module Workflow
  class Node
   PATH_REGEXP = %r(\A(?:/|(?:/\d+-[a-z0-9_]+)+)\z)
   TASK_REGISTRY = {
    root:         Task::Sequence,
    noop:         Task::Noop,
    sequence:       Task::Sequence,
    auto_skip_error:    Task::AutoSkipError,
    fork:         Task::Fork,
    parallel_fork:     Task::ParallelFork,
    ...

また、lib/autoload/kuroko2/workflow/task/以下には、各コマンドに対応するクラスが配置されている。

module Kuroko2
 module Workflow
  module Task
   class Fork < Base
    def execute
     children = token.children
     if children.empty?
      message = "(token #{token.uuid}) Start to fork."

      token.job_instance.logs.info(message)
      Kuroko2.logger.info(message)
      extract_child_nodes

      :pass
     elsif children.all?(&:finished?)
      ...